Главная
Публикации Книги Блоги Биографии События Файлы Галереи Барахолка Группы Форумы Сообщество Ещё
 
Прикреплённые файлы
Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України

Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України

77 дней назад

порадуйте друзей и коллег

УДК 343.123.12 (477)

 

ТИПОВІ ОЗНАКИ ІМОВІРНИХ ФІГУРАНТІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ РОБОТИ

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 

Сергій Олегович Сафронов

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри оперативно-розшукової

діяльності та розкриття злочинів

факультету № 2 ХНУВС

 З урахуванням обов’язків суб’єктів ОРД Національної поліції України та стратегії реформування правоохоронних органів суттєвим чинником, який буде свідчити про виконання поліцією своїх завдань є показники щодо зниження рівня злочинності. Одним із способів, який буде цьому сприяти є превенція злочинів. Під терміном «превенція злочинів» пропонується розуміти засновану на етико-правових принципах і приписах законодавства діяльність суб’єктів ОРД поліції щодо виявлення помислу («голого умислу») на вчинення злочину та здійснення психологічного впливу на його носія з метою недопущення реалізації злочинних задумів та намірів у будь-яких фактичних проявах дозлочинних  діянь особи.

Для вдалого процесу організації та планування превентивної діяльності оперативних підрозділів слід окреслити коло імовірних фігурантів превентивної роботи. З цього приводу були проведені відповідні дослідження, метою яких було визначити типові ознаки осіб, які перед вчиненням злочину перебували у стані злочинного помислу, тобто у особи існував злочинний задум або намір але вона не вчиняла ніяких дієвих актів поведінки. Аналіз результатів цих досліджень дозволяє прийти до наступних висновків.

Перш за все, слід констатувати, що 97% респондентів з числа опитаних працівників оперативних підрозділів поліції визнавали можливість зародження злочинного помислу у будь-якої людини, а у якості закономірних чинників, які були причиною цьому називали як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. До речі, за результатами авторських досліджень у 78 % осіб, які ніколи не притягувалися до кримінальної відповідальності, хоча б раз в житті виникали злочинні помисли, які вони зуміли подолати та утриматись від вчинення злочину.

Серед об’єктивних факторів, які впливають на появу злочинного помислу найбільш часто називалися: 1) злочинна діяльність як промисел, завдяки якому особа отримує доход або забезпечує своє існування; 2) систематичне перебування у злочинному середовищі; 3) потрапляння під психоемоційний вплив осіб зі злочинним менталітетом; 4) акти підбурювання або примушування особи до вчинення злочину; 5) сімейні негаразди, які переважно відбувалися через нестачу грошей; 6) випадкове спостерігання або сприйняття прикладів злочинних міркувань чи злочинних дій; 7) настання складної життєвої ситуації у якій людина раніше не опинялася і не була готова до неї. Наприклад, потрапляння у велику боргову залежність, тривала або невиліковна хвороба, спор при розподілі майна, безробіття, втрата місця мешкання, підприємницьке банкрутство тощо; 8) брак виховання у дитинстві та юнацтві.

До суб’єктивних чинників, які зароджують злочинний задум або намір переважна кількість респондентів віднесла: 1) небажання працювати; 2) прагнення до скорішого або більш більшого отримання матеріальних благ; 3) безвір’я, відсутність моральних цінностей; 4) бажання помститися, поновити справедливість за своїм розумінням; 5) розчарування в особистих авторитетах та ідеалах, зокрема ідеалах кохання; 6) підвищена самооцінка та самовпевненість; 7) егоїзм; 8) прагнення до лідерства, влади, авторитетності, слави; 9) психічні розлади або хвороби; 10) психофізіологічну залежність від наркотиків, алкоголю, азартних ігор; 11) психологічну податливість; 12) низькій рівень інтелекту.

Сучасний стан та тенденції злочинних задумів та намірів переважна кількість респондентів, з числа опитаних працівників оперативних підрозділів поліції, висвітлила через ознаки: віку, статі, матеріального статку, спрямованості помислів та особистих якостей людини.

Так, на їхню думку, з відносно тривалим (тобто більше 5 діб) перебуванням у стані злочинного задуму або наміру злочини вчиняють особи у віці від 35 років. До речі, тривалість періоду злочинного задуму або наміру у таких осіб становить в середньому 2 місяці. У стані злочинного задуму або наміру жінки (62%) перебувають у більшості випадків, і у більш тривалий термін аніж чоловіки (38%). Таким чином, для планування превенції гіпотетично визначено вікове та статеве коло осіб, які потребують посиленої превентивної уваги.

Жебраки, особи з низьким рівнем доходів (до 1500 – 2500 гривень на місяць)  та особи з високим рівнем доходів (від 20 000 гривень на місяць і більше) значно рідше довго виношують злочинний задум або намір, частіше відразу переходять до дієвих актів підготовки до злочину, до готування, замаху або вчинення злочину – 73%. Таким чином можливо стверджувати, що представники середнього класу мають більшу схильність до обдумування своїх вчинків, у них більш розвинені стримуючі злочин пси-фактори. Тому, у разі наявності групових форм злочинного помислу більш дієву силу превентивних заходів слід орієнтувати саме на них.

Кримінальні задуми та наміри у більшості випадків перебувають у залежності з: корисливими спонуканнями – 53%; бажаннями помсти – 25%; устремлінням до кар’єрного росту, влади, підвищення особистого авторитету та репутації – 10%; сексуальним задоволенням – 6%; ідейними цінностями – 3%; релігійними та окультними віруваннями – 2%. 1% злочинних помислів констатувався респондентами у якості помислів невизначеної спрямованості, що пояснювалося ними через наявність у особи розумових, психологічних, психічних, фізіологічних відхилень або патологій.

Більшу схильність до відносно тривалого часу перебування в стані «голого умислу» проявили ті суб’єкти злочину, які вчинили його на побутовому ґрунті. Приводом для зародження злочинних намірів в основному були: 1) ситуації пов’язані з ревнощами і подружньою невірністю; 2) систематичні акти сімейного насильства, як фізичного, так і психічного характеру; 3) шлюбні афери; 4) родинно-сімейні розбіжності в отриманні частки спадщини; 5) подружні суперечки з приводу облаштування життя, виховання дітей, використання сімейного бюджету, виділення майна при розлученні; 6) боргові зобов’язання; 7) фізична неміч члена сім’ї через старість чи хворобу. У зазначених випадках, в стані злочинного задуму або наміру деякі особи перебували роками, а мінімальним терміном такого психологічного стану за усередненими даними було 9 днів.

В меншій мірі у стані злочинного наміру перебували особи, які вчинили злочин у сфері професійної діяльності. У таких осіб процес актуалізації думки мотиваційними чинниками був більш швидкоплинним. Вони швидше приймали остаточне рішення вчинити злочин, швидко знаходили внутрішні виправдання своїх злочинних помислів і більш швидкоплинно переходили до дієвих актів поведінки, спрямованої на реалізацію задуманого. У середньому перехід від думок до дій становив максимум 4 місяці, а мінімум 5 днів.

Найменший строк тривалості перебування у стані «голого умислу» був властивий для осіб, які займаються злочинним промислом або раніше були засуджені до позбавлення волі. Завдяки існуючим у них психологічним настановам на неправомірну поведінку та наявним злочинним навичкам процес самоузгодження думок з мотиваційним потенціалом проходить скоріше аніж у інших. За результатами проведених досліджень максимальний термін перебування у стані злочинного задуму або наміру осіб, які раніше були засуджені становить 1,5 місяця, а мінімальний до 24 годин. У осіб, які займаються злочинним промислом ці терміни ще менші, оскільки рішення про потребу вчинити злочин ними було прийнято заздалегідь, питання лише в тому, коли воно (тобто рішення) буде самоузгоджено з умовами досягнення мети та особистими уявленнями про обставини подій.

Для організації роботи оперативних підрозділів у напрямку виявлення осіб зі злочинним помислом  буде доцільним будувати мережу інформаційних джерел за принципом покриття чотирьох сфер життєдіяльності людини: 1) домівка, сім’я, побут; 2) робота, або інше місце отримання доходів (зокрема місце навчання – для осіб які навчаються); 3) місце дозвілля та відпочинку; 4) місця психоемоційних та інтимних спілкувань (клуби, церква, громадські об’єднання, мережа Інтернету тощо). Практикою оперативної роботи доведено, що хоча б у одній сфері буття особа демонструє певні ознаки неблагих задумів чи намірів і, можливо, що вони будуть кримінальними.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні типових ознак осіб, які схильні певний час перебувати у стані злочинного помислу (задуму або наміру). Прикладне значення вбачається у можливості використання даних результатів дослідження у якості орієнтирів оперативної уваги під час організації та планування превентивної роботи, яка є різновидом профілактично-попереджувальної діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України.

Система Orphus

© library.ua

Постоянный адрес данной публикации:

http://library.ua/m/articles/view/Типові-ознаки-імовірних-фігурантів-превентивної-роботи-оперативних-підрозділів-Національної-поліції-України

Похожие публиации: LUkraine LWorld Y G


Публикатор:

Сергей СафроновКонтакты и другие материалы (статьи, фото, файлы и пр.)

Официальная страница автора на Либмонстре: http://library.ua/Sergiys

Искать материалы публикатора в системах: Либмонстр (весь мир)GoogleYandex

Постоянная ссылка для научных работ (для цитирования):

Сафронов С.О., Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України // Киев: Библиотека Украины (LIBRARY.UA). Дата обновления: 11.03.2017. URL: http://library.ua/m/articles/view/Типові-ознаки-імовірних-фігурантів-превентивної-роботи-оперативних-підрозділів-Національної-поліції-України (дата обращения: 27.05.2017).

Найденный поисковым роботом источник:


Автор(ы) публикации - Сафронов С.О.:

Сафронов С.О. → другие работы, поиск: Библиотека УкраиныЛибмонстр - мирGoogleYandex

Комментарии:Уникальная акция! Только сегодня!
Войдите через вКонтакте, Facebook, Твиттер, Google+ или зарегистрируйтесь - и получите доступ ко всем функциям Библиотеки (в том числе - платным!) навсегда! Потратьте сейчас 2 минуты - и пользуйтесь библиотекой в своё удовольствие десятилетиями! Уникальная возможность! Только сегодня! Абсолютно бесплатно!
Нажмите сюда для участия в акции
Рецензии авторов-профессионалов
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Публикатор
Сергей Сафронов
Бди! Знай меру! Зри в корень!
11.03.2017 (77 дней назад)
102 просмотров рейтинг
0 подписчиков

Рейтинг
0 голос(а,ов)
Свежие статьиLIVE
Типові ознаки імовірних фігурантів превентивної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України
 

Техподдержка \ жалобы: support@libmonster.com (языки: UA, RU, BY, EN, DE, ES, FR, PT, RO, EE, PL, KZ)

О проекте · Рекламодателям · Контакты · Поддержать проект

LIBRARY.UA ® Все права защищены.
2014-2017, Цифровая библиотека Украины
Сохраняя национальное наследие Украины
Поисковая система Nauka.info   
LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK

Последние статьи за сегодня Украина

Libmonster World for the last hour